Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Informace o instituci Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Proč studovat na Fakultě strojní v Ostravě?

- Fakulta má moderní laboratoře pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost pedagogů a studentů.

- Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování.

- Fakulta intenzivně spolupracuje s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky a je členem Národního strojírenského a Moravskoslezského automobilového klastru.

- Studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe.

- Ve spolupráci s podniky fakulta organizuje soutěže a projekty pro motivované studenty s atraktivními cenami.

- Fakulta nabízí studentům příležitosti ke studiu na 33 zahraničních partnerských univerzitách a rozšiřuje každoročně počet bilaterálních smluv pro mobility studentů.

 

bakalářské studium:

Strojírenství

Technologie letecké dopravy

 

navazující magisterské studium:

Strojní inženýrství

 

doktorské studium:

Strojní inženýrství

Strojní inženýrství (čtyřleté)